Altaihaukeskjegg (Crepis multicaulis)

I løpet av de siste årene har jeg, som en av flere i Ecofact Nord, hatt gleden av å besøke Sandfjorddalen på Varangerhalvøya i forbindelse med oppdrag for Fylkesmannen i Finnmark. Et av oppdragene er knyttet til populasjonen med altaihaukeskjegg som befinner seg der. Altaihaukeskjegg er en svært sjelden art i Norge. Den ble utryddet fra det…