Eng er åkers moder!

Egentlig hadde jeg tenkt å skrive et innlegg om kulturmark og klima – og det kommer… etter hvert. Fant ut at jeg først må si mer om kulturmark. Min erfaring er at forskjellige folk mener forskjellige ting når de bruker ordet. Økologer slik som meg – særlig når man jobber med kartlegging av naturtyper (slik…

Det tradisjonelle kulturlandskapet er et godt sted å være – og snart er det borte!

Gammel slåttemark med begynnende gjengroing Jeg har gjort mange kartlegginger av naturmangfold i gamle kulturlandskap i Nord-Norge. De gangene jeg har hatt muligheten til å kartlegge områder som har beholdt mange av kvalitetene i de tradisjonelle kulturlandskapene har det fylt meg med glede og en følelse av velvære. Dersom vegetasjonen i landskapet har komment langt…