Det tradisjonelle kulturlandskapet er et godt sted å være – og snart er det borte!

Gammel slåttemark med begynnende gjengroing Jeg har gjort mange kartlegginger av naturmangfold i gamle kulturlandskap i Nord-Norge. De gangene jeg har hatt muligheten til å kartlegge områder som har beholdt mange av kvalitetene i de tradisjonelle kulturlandskapene har det fylt meg med glede og en følelse av velvære. Dersom vegetasjonen i landskapet har komment langt…

Fremmede arter i nord

Om mårhunder, granskog, pøbelgran og hageplanter som «stikker hjemmefra» En fremmed art er en art som er blitt innført til områder den normalt ikke lever i. I dyreverden er mårhund en problematisk art som etter hvert også flere i Norge har hørt om. Den ble innført fra Asia til vestlige deler av Sovjetunionen og tilgrensende…