Eng er åkers moder!

Egentlig hadde jeg tenkt å skrive et innlegg om kulturmark og klima – og det kommer… etter hvert. Fant ut at jeg først må si mer om kulturmark. Min erfaring er at forskjellige folk mener forskjellige ting når de bruker ordet. Økologer slik som meg – særlig når man jobber med kartlegging av naturtyper (slik…