Fremmede arter i nord

Om mårhunder, granskog, pøbelgran og hageplanter som «stikker hjemmefra» En fremmed art er en art som er blitt innført til områder den normalt ikke lever i. I dyreverden er mårhund en problematisk art som etter hvert også flere i Norge har hørt om. Den ble innført fra Asia til vestlige deler av Sovjetunionen og tilgrensende…